Türk Bayraklı Özel Tekneler

 • Türk Limanları Tescil İşlemleri
 • Bağlama Kütük Ruhsatnamesi İşlemleri (Vize, Devir, Satış, Liman Değişikliği)
 • Telsiz Ruhsatnamesi (Telsiz Çağrı Kodu, Telsiz Ruhsatı, Ön Müsaade, AIS Cihazı)
 • İthalat ve İhracat İşlemleri
 • Yurtdışı Çıkış ve Giriş İşlemleri
 • Yeni İnşa teknelerin Liman İzinleri
 • Tekne Kasko Sigortası
 • Amatör Denizci Belgesi İşlemleri (Yenileme, Vize, Zayiinden Çıkartma)
 • Kısa Mesafe Telsiz Ehliyeti Yenileme İşlemleri(Yenileme, Vize, Zayiinden Çıkartma)

Özel Teknelerde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Türk Bayraklı Özel Yatlar için ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi Temmuz-2009 itibariyle kaldırılmış olup yerine “Bağlama Kütük Harcı” adı altında Tekne Boyuna göre harç alınmaktadır.

Özel Yatlar için Bağlama Kütük Ruhsatnamesi alma mecburiyeti getirilmiştir.

Bağlama Kütük Ruhsatnamesi için zamanında vize alması gerekmektedir.

Sadece Belediye Ruhsatı ile seyir eden yatlara Liman Tescili mecburiyeti getirildiğinden bu yatların liman kayıtlarının yaptırılması ve seyir donanımlarını tamamlayarak Bağlama Kütük ruhsatnamesi almaları gerekmektedir.

( 5 Eylül 2014 tarihli, 29130 sayısı ile Resmi Gazetese yayınlanan BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ )
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):

2023 Yılı Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Harç Listesi

XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/06/2009 – Düzeltme : 6770 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük : 27.01.2017) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):

TEKNE BOYU HARÇ TUTARI
 5 metreden 8,99 metreye kadar olanlardan   2.338,50 TL
 9 metreden 11,99 metreye kadar olanlardan   4.679,50 TL
 12 metreden 19,99 metreye kadar olanlardan   9.361,00 TL
 20 metreden 29,99 metreye kadar olanlardan  18.724,10 TL
 30 metre ve üzerinde olanlardan alınır.  37.451,70 TL
 • Boyu 4,99 metreye kadar olan teknelerin Bağlama Kütük Ruhsatı herhangi bir sebeple Yenilenmesi gerekirse (Satış, Vize Yeri Dolumu, Tekne Bilgileri Değişikliği, Evrak Zayii, Yıpranma vb.) Harçtan Muaftır.
 • Evrak Zayii ,Yıpranmadan ve Vize süresi bitmesinden dolayı belge yenilemelerinde Tekne Boyuna göre BAĞLAMA KÜTÜK HARCI ödenmez.
 • Bağlama Kütük Ruhsatının arka yüzünde Vize bölümü dolmuş ise yeni belge düzenlemesinde Tekne Boyuna göre BAĞLAMA KÜTÜK HARCI ödenir.

Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.