Yurtdışında Şirket Kuruluşu ve Tekne Tescil İşlemleri 

 • Yeni Şirket Kuruluşu
 • Kurulu Şirkete Tekne Tescili
 • Finansal Kiralama Yolu ile Tekne Satış ve Tescil İşlemleri
 • Yatırılması gereken Yıllık Vergi ve Harç Takibi
 • Kayıt Terkin İşlemeleri
 • Şirket ve Hisse Devirleri
 • Tekne Satışları
 • Telsiz Ruhsatı ve Telsiz Çağrı Kodu Alınması
 • Tüm tekne evrakları temini ve takibi

Yurtdışında Şirket Kuruluşu Yaptığımız Ülkeler

 • Amerika
 • Marshall Islands
 • Liberya
 • İngiltere
 • Belize
 • St. Vincent & The Grenadines

Yurtdışında Tekne Tescil İşlemi Yaptığımız Ülkeler

 • Amerika
 • İngiltere  ( London )
 • Channall Islands ( Jersey )
 • Isle of Man
 • Cayman Islands
 • Cook Islands
 • Gibraltar
 • Marshall Islands
 • Malta
 • Panama
 • Palau
 • Barbados
 • St. Vincent
 • Antigua & Barbuda
 • Saint Kitts & Nevis

Transit Log Belgesi İşlemleri (Türk Karasularında Serbest Dolaşım Belgesi)

 • Yıllık Transit Log Belgesi Yenileme İşlemleri
 • Yurtdışı Çıkış ve Giriş İşlemleri
 • Donatan ve İsim Değişikliği İşlemleri
 • Personel Değişiklikleri
 • Zayii ve Süresi Geçen Evrakların Yenileme işlemleri

Gümrükleme İşlemleri

 • Tekne İthalat ve İhracatı
 • Aktarma İşlemleri
 • Nakliye ve Navlun İşlemleri
 • Gemi Üstü Geliş ve Gidiş İşlemleri
 • Transit Parça ve Aksam İthalat ve İhracatı
 • Yabancı Bayraklı Teknelerin Yeddi Emin Alma ve Çözme İşlemleri
 • Transit Yakıt İşlemleri (Yurt Dışına Çıkış Yapan Yabancı Bayraklı Tekneler için)
 • Demirbaş Eşya Defteri
 • Tır Karnesi İşlemleri
 • Makine Değişikliği İşlemleri

Konsolosluk İşlemleri

 • Tekne Satışları (Bill of Sale)
 • Bayrak Şahadetnamesi
 • Kaptana Yetki Belgesi
 • Şirket ve Hisse Devir İşlemleri

Tekne Kasko Sigortası
Yabancı Uyruklu Personel için İkametgah Tezkeresi

Yabancı Bayraklı Teknelerde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Yabancı Bayraklı teknelerin kayıtlı oldukları yabancı şirketler her yıl bağlı oldukları ülkelere olan vergilerini ödemek zorundadırlar.

Ayrıca zamanında ödenmeyen vergi ve harçlar faizli bir şekilde tahsil edilmekte olup ve yine ödenmediği takdirde söz konusu şirket ve tekne kayıtları kapatılmaktadır.

Bu vergiler şirket ve tekne özelliklerine göre ayrıca çektikleri bayrak türlerine göre değişiklik göstermektedir.

Yabancı Bayraklı Teknelerin Transit Log Belgelerinin süreleri kontrol edilmesi gerekmekte olup, geçerlilik süreleri1(Bir) Yıldır.

Yabancı Bayraklı Tekneler her yıl yenilenmesi gereken Transit Log belgeleriyle birlikte Türkiye’de kalış süreleri 5 (Beş) Yıl olup, Her 5 Yılın sonunda teknenin yurtdışına çıkması gerekmektedir.

Yabancı Bayraklı Teknelerin Türkiye’de sorunsuz dolaşabilmesi için gerekli olan evrakların tamamen temin edilip sürekli teknede bulunması gerekmektedir.

Bu belgelerin bazılarının Noter ve Tercüme tasdikli olması yabancı ülkeden gelen evrakların Apostille tasdikliveKonsolosluk onaylı olmaları önemlidir.

Yabancı Bayraklı Teknelerin alabildiği “Transit Yakıt” sadece tekne yurtdışına çıkacağı zaman alınabilmektedir.

Yabancı bayraklı tekne kayıtlarının yut dışında ikameti olmayan şahısların kendi adlarına (şahıs olarak) tekne kayıt etmeleri Türkiye Gümrük ve Tekne Mevzuatlarına aykırı olduğundan mutlaka yabancı şirket üzerine kayıt etmeleri gerekmektedir.