Türk Limanları Tescil ve Vize İşlemleri

  • Denize Elverişlilik Belgesi
  • Tonilato Belgesi
  • Bağlama Kütük Ruhsatnamesi (Bağlama Kütük Kaydı)
  • Gemi Sicil Tasdiknamesi (Gemi Sicil kaydı)
  • Asgari Emniyet Belgesi
  • Yükleme Sınırı Belgesi
  • Jurnal Defteri ve Tasdik İşlemleri
  • Ö.T.V.si indirilmiş Yakıt Alım Defteri
  • Tüm Yıllık Denetleme, Vize ve Sörvey İşlemleri
  • Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi

İlk Başvuru İşlemleri

   • Yıllık Vize Alımı
   • Faaliyet Raporunun Düzenlenmesi
   • İsim Değişikliği
   • Adres Değişikliği
   • Belge İptali
   • Yatırılan Teminat Ücretiin Geri Alınması
   • Açık Alkollü İçki Ruhsatı
   • Yıllık Vize Alımı
   • Faaliyet Raporunun Düzenlenmesi
   • İsim Değişikliği
   • Adres Değişikliği
   • Belge İptali
   • Yatırılan Teminat Ücretiin Geri Alınması
   • Açık Alkollü İçki Ruhsatı
   • Liman Çıkış Belgesi
    (Ordino, Transitlog İşlemleri,  Gidiş İzni, Yol Kağıdı, Tek Sefere Mahsus Liman Çıkışı)
   • Telsiz Ruhsatnamesi (Telsiz Çağrı Kodu, Telsiz Ruhsatı, Ön Müsaade, AIS Cihazı)
   • Gemi Sağlık Cüzdanı (Cüzdan, Yıllık Vize, Yenileme)
   • 2581 Sayılı Liman Vergi Muafiyeti İşlemleri
   • İthalat ve İhracat İşlemleri
   • Yurtdışı Çıkış ve Giriş İşlemleri
   • Yeni İnşa teknelerin Liman İzinleri
   • Tekne Kasko Sigortası

Ticari Teknelerde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

18 Gross Tonilatodan küçük Ticari Yatlara Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi alınması gerekmektedir.

Ticari amaçlı kullanılan Deniz Araçlarının süresi dolan Denize Elverişlilik Belgelerinin gerekli kontrollerinin yapılarak vize işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Ticari Yatlarda yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı alma mecburiyeti olduğundan liman kayıtları olan yatların Gemi Sağlık Cüzdanı almaları, Gemi Sağlık Cüzdanı olanların da zamanında yenilenmesi gerekmektedir.

Ticari Yat Sahibi firmaların tekne ile ilgili kiralama faturası düzenlemeye dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ticari Yatlarda bulunan mürettebat ve ehliyet yeterlilikleri yatın özelliklerine ve donanımına göre yeterli olması ve muhakkak Yat Sahibi tarafından tasdikli olarak verilmiş “Kaptana Yetki Belgesi” ile yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

Bir ticari yatın kaptanı veya herhangi bir mürettebatından en az birinin mutlaka teknede bulunan seyir ve navigasyon cihazlarının kullanılması ile ilgili “Telsiz Ehliyeti” sahibi olması gerekmektedir.

Ö.T.V. siz yakıt uygulamasından faydalanan Ticari Yat Sahipleri yeminli, mali müşavir tarafından düzenlenecek olan faaliyet raporunu düzenli olarak bağlı bulundukları vergi dairesine ibraz etmek zorundadırlar.

Vizesi yenilenmeyen  belgeler iptal edilecektir iptal edilen belgeler yeni müracaat yapılarak alınabilir.

Ayrıca ticari teknelerde bulunması gereken belgeler :

   • 50 Net Gross ve Üzeri Ticari Yatlar için Asgari Emniyet Belgesi
   • 24 Mt. yada 150 Gross ve üzeri ticari yatlar için Yükleme Sınırı Belgesi

Ayrıca:
10 Mt. ve üzeri İstanbul boğazında çalışan veya seyir eden tüm ticari yatların AIS Cihazının bulunması ve telsiz ruhsatnamelerine işlenmiş olması gerekmektedir.

2019 YILI İTİBARİ TİCARİ YATLAR İÇİN DEĞİŞEN GENEL BİLGİLENDİRME KONULARI SEYİR MEVZUATI VE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ