Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatör Ehliyetleri

Yeni alacak olduğunuz AMATÖR Ehliyet ile KISA MESAFE Telsiz ehliyet Başvuru ve takibini http://gss.gasm.gov.tr/ adresinden yapabilirsiniz.

DUYURU – 1              :

Amatör 08.05.2014 tarihli, 28994 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkındaki Yönetmelik” ile 08.05.2014 tarihinden sonra Amatör Denizci Belgesi almak isteyenlere Uzaktan Eğitimlerini tamamlama zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu eğitim ades.udhb.gov.tr adresinden verilmektedir.

Kısa Mesafeli Telsiz Operatörü (KMT) başvurularında uzaktan eğitim zorunluluğu yoktur.

DUYURU – 2              :

Randevuların alınması ve değiştirilmesi hakkında 15 Şubat 2015 tarihinden itibaren, Sınav Salonlarımızda bilgisayar ortamında yapılmakta olan GSS (Zabitan Sınıfı Gemiadamlarının Yeterlik Yükseltme Sınavı), STCW Değerlendirme ve Amatör Denizcilik Sınavları (ADB / KMT) için alınan randevuların değiştirilmesi ve / veya iptal edilmesi, alınan randevu tarihinden 2 (iki) gün önceki günün saat 24:00’ ına kadar gerçekleştirilebilecektir. Adaylarımızın bu konuda dikkat etmesi gerekmektedir.

GEMİADAMLARI SINAV MERKEZİ (GASM) 

Adres             :           Ziya Kalkavan Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi,
Yıldız Mah. Çırağan Cad. No:34 Beşiktaş /İSTANBUL TÜRKİYE
Telefon          :           +90 (212) 258 60 90
Faks               :           +90 (212) 258 60 80
Web               :           http://gss.gasm.gov.tr/

 

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 

Adres             :           Hakkı Turayliç Caddesi No:5
                                    Emek / ANKARA – TÜRKİYE
Telefon          :           +90 (312) 203 10 00 (Santral)
Web               :           http://www.udhb.gov.tr