Transit Log Sertifikalarındaki Uygulamalar

2013 tarihi itibariyle Transit Log sertifikalarının düzenlenmesi için tekne sigortalarının ibrazı mecburidir. Sigorta poliçesi olmayan veya süresi geçmiş olan Türk veya Yabancı bayraklı yatlar Transit Log Belgesi işlemi yaptırabilmesi için ilk önce Sigorta Poliçesi yaptırmaları / yenilemeleri gerekmektedir.

Türk Limanlarındaki Yabancı Bayraklı yatlar sadece T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli Yat limanlarında konaklama ve kışlama yapabilirler. Dolayısıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli Yat limanları dışında bulunan yatların Transit Log Belgesi işlemleri yapılamamaktadır.

Yabancı bayraklı yatların Transit Log Belgesi işlemlerinde Yapımcı Sertifikası gibi teknenin İnşa yeri ve yılını gösteren bir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Amerikan bayraklı teknelerin Transit Log Belgesi işlemlerinde 2017 Yılı Yat Tescil Belge (Register) asıllarının mutlaka ibraz edilmesi gerekmektedir. 2017 Yılı vergileri ödenerek işlemleri yapılmamış tekneler Liman, Gümrük ve Sigorta işlemlerini yaptıramazlar.

NOT: Transit Log Belgeleri yapıldığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl geçerlidir. Süresi geçen belgeler ile Türk Limanlarında seyir yapamaz ve bu süre zarfında sigorta poliçeleri geçersiz sayılır.