YATLAR İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINDA YENİ DÜZENLEME

Bakanlar Kurulu’nca 31 Ocak 2017 tarihinde alınan kararlar neticesinde 89.03 Gümrük Tarife Pozisyon Cetvelinde yer alan Yatlar için Katma Değer Vergisi oranı % 18’den %1 ‘e indirilmiştir. Bu kanun 30 Eylül 2017 tarihine kadar geçerlidir.

Ayrıca Yatlardan alınan % 8 oranındaki Özel Tüketim Vergisi Kaldırılmıştır.

Konu ile ilgili Deniz Ticaret Odasının açıklayıcı bilgilendirme yazısı için tıklayınız

Çıkan kanunun tam metni için tıklayınız