Ticari Teknelerde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 • 18 Gross Tonilatodan küçük Ticari Yatlara Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi alınması gerekmektedir.
 • Ticari amaçlı kullanılan Deniz Araçlarının süresi dolan Denize Elverişlilik Belgelerinin gerekli kontrollerinin yapılarak vize işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
 • Ticari Yatlarda yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı alma mecburiyeti olduğundan liman kayıtları olan yatların Gemi Sağlık Cüzdanı almaları, Gemi Sağlık Cüzdanı olanların da zamanında yenilenmesi gerekmektedir.
 • Sefer Bölgesi Liman Seferi ile kısıtlı Ticari Yatlar ve Bağlama Kütüğü Ruhsatı alan Ticari Yatlar Gemi Sağlık Cüzdanından muaftır.
 • Ticari Yat Sahibi firmaların tekne ile ilgili kiralama faturası düzenlemeye dikkat etmeleri gerekmektedir.
 • Ö.T.V. siz yakıt uygulamasından faydalanan Ticari Yat Sahipleri yeminli, mali müşavir tarafından düzenlenecek olan faaliyet raporunu düzenli olarak bağlı bulundukları vergi dairesine ibraz etmek zorundadırlar.
 • Vizesi yenilenmeyen  belgeler iptal edilecektir iptal edilen belgeler yeni müraacat yapılarak alınabilir.
 • Ticari yatlara yapılan sigorta Poliçelerinde Personel ve Yolcu Sayısının belirtilmesi mecburidir.
 • Ticari Yatlarda bulunan mürettebat ve ehliyet yeterlilikleri yatın özelliklerine ve donanımına göre yeterli olması ve muhakkak Yat Sahibi tarafından tasdikli olarak verilmiş “Kaptana Yetki Belgesi” ile yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.
 • Gross Tonilatosu 18,00 den küçük olan Ticari yatların seyri için teknede 1 (BİR) YAT KAPTANI veya 1 (BİR) USTA GEMİCİ personel bulundurulması mecburidir.
 • Gross Tonilatosu 18,00 – 150,00 ARASI olan Ticari Yatların seyri için teknede 1 (BİR) YAT KAPTANI + 1 (BİR) USTA GEMİCİ personel bulundurulması mecburidir.
 • Gross Tonilatosu 150,00 den büyük olan Ticari Yatların seyri için teknede 1 (BİR) YAT KAPTANI + 1 (BİR) USTA GEMİCİ + 1 (BİR) YAĞCI personel bulundurulması mecburidir.
 • Bir ticari yatın kaptanı veya herhangi bir mürettebatından en az birinin mutlaka teknede bulunan seyir ve navigasyon cihazlarının kullanılması ile ilgili “Telsiz Ehliyeti” sahibi olması gerekmektedir
 • Ticari Yatların yılda bir kez DENİZ SÖRVEYİNİN 2 yılda bir kez KARA SÖRVEYİNİN ve 5 yılda bir kez de ŞAFT SÖRVEYİNİN yapılması gerekmektedir.
 • İSTANBUL’da bulunan Ticari Yatların Denize Elverişlilik Belgesi işlemlerinin yapılabilmesi için İstanbul Liman Başkanlığının anlaşmalı olduğu GSVP ( GEMİ SANAYİ VERİ TABANI ) şifresi olan bir ÇEKEK SAHASINDA KARAYA ÇIKARILMASI Tekne nerede karaya çekilecek ise GSVP şifresinin olup olmadığının sorulmasına dikkat edilmelidir.
 • Türk bayraklı TİCARİ YATLARIN 28.04.2010 tarih ve 27565 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğ uyarınca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından Gezinti ( Tenezzüh ) Gemileri için  “ DENİZ TURİZMİ ARAÇLARI TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ  “ alınması uygulaması başlamıştır. Sınıfı ticari yat olan bütün yatların ve yolcu gemilerin “DENİZ TURİZMİ ARAÇLARI TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ“ almaları 03.2012 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilmiştir. Bu belgeyi almayan deniz araçlarına sefer izni verilmemektedir.
 • Ticari yatta bulunan / bulunacak olan alkollü içecekler için AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ alınması ve bu belgenin sürekli yatta bulundurulması gerekmektedir. Sahil Güvenlik Botları sınıfı Ticari yat olan deniz araçlarında AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ olup olmadığını kontrol etmektedir.
 • Ayrıca ticari teknelerde bulunması gereken belgeler :
 • 50 Net Gross ve Üzeri Ticari Yatlar için Asgari Emniyet Belgesi
 • 24 Mt. yada 150 Gross ve üzeri ticari yatlar için Yükleme Sınırı Belgesi

AYRICA:

10 Mt. ve üzeri İstanbul boğazında çalışan veya seyir eden tüm ticari yatların AIS Cihazının bulunması ve telsiz ruhsatnamelerine işlenmiş olması gerekmektedir.