Yabancı Bayraklı Yatların Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Kanun Düzenlemesi

Yabancı bayraklı yatların, Türk bayrağına geçmesi kapsamında çıkması beklenen kanun ile ilgili tasarı mecliste kabul edilmiştir.

Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak ,

Kanunun uygulanabilmesi için Maliye Bakanlığının tebliği ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uygulama yönetmeliği ,Ulaştırma Bakanlığının ​yat tescil yönetmeliğinin yayınlanması gerekmektedir.

Yukarıda bahsi geçen yönetmeliklerin çıkması ve uygulanmaya başlanması büyük bir ihtimalle Mart ayını bulacaktır.

Bu tarihte tarafımızca tarafınıza detaylı bilgiler verilecektir.

Tarafınıza detaylı bilgi verilebilmesi için mevcut güncel yat tescil belgelerinizin ;

1 – Yat Tescil Belgesi  ( Yacht Reqistry Certificate )

2 – Telsiz Ruhsatı   ( Radio License )

3 – Transit Log Belgesi ( En Son Alınan )

4 – Yabancı Şirket Ortaklık Belgesi gibi belgelerinin birer suretinin e-mail ortamında tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Resmi Gazetede yayınlanan Kanun Metni  için tıklayınız.