2018 Amerika’daki Şirket ve Teknelerin Vergi Dönemi Başlamıştır

ÖNEMLİ  UYARI

2018 YILI AMERİKA ŞİRKET  VERGİSİ İLE

AMERİKAN BAYRAKLI YATLARIN  YILLIK VERGİ VE  VİZE İŞLEMLERİ

Amerika’ da kurulu bulunan şirketlerin Amerika’ da ki 2018 yılı yıllık vergi ve vize dönemi  ARALIK 2017 tarihinde başlamış olup 29 ŞUBAT 2018  itibariyle sona erecektir. DELAWARE Eyaletince vergisi ödenmeyen şirketlerin 1 MART  2018  tarihi itibariyle kayıtları kapatılmaktadır.

Amerika’ da şirketler adına kayıtlı yatların Amerika tescil belgelerinin süresi 31.Aralık 2017 tarihi itibari ile sona ermiştir.  Gümrük ve sigorta işlemleri açısından bu belgelerin acilen yenilenmesi gerekmektedir.

VERGİSİ ÖDENMEYEN ŞİRKETLER İÇİN YAPILMASI GEREKEN  İŞLEMLER :

1 – 2018 Yılı Amerika Şirket Vergisinin Yatırılması
2 – 2018 Yılı Tekne Vergisinin  Yatırılması ve Tekne vize İşlemlerinin yapılması.
3 – 2018 Yılı Amerika Acente  Ücretinin Ödenmesi
4 – 2018 Yılı Şirket Yıllık Toplantı Tutanağının yapılması.

Ticari Teknelerde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 • 18 Gross Tonilatodan küçük Ticari Yatlara Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi alınması gerekmektedir.
 • Ticari amaçlı kullanılan Deniz Araçlarının süresi dolan Denize Elverişlilik Belgelerinin gerekli kontrollerinin yapılarak vize işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
 • Ticari Yatlarda yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı alma mecburiyeti olduğundan liman kayıtları olan yatların Gemi Sağlık Cüzdanı almaları, Gemi Sağlık Cüzdanı olanların da zamanında yenilenmesi gerekmektedir.
 • Sefer Bölgesi Liman Seferi ile kısıtlı Ticari Yatlar ve Bağlama Kütüğü Ruhsatı alan Ticari Yatlar Gemi Sağlık Cüzdanından muaftır.
 • Ticari Yat Sahibi firmaların tekne ile ilgili kiralama faturası düzenlemeye dikkat etmeleri gerekmektedir.
 • Ö.T.V. siz yakıt uygulamasından faydalanan Ticari Yat Sahipleri yeminli, mali müşavir tarafından düzenlenecek olan faaliyet raporunu düzenli olarak bağlı bulundukları vergi dairesine ibraz etmek zorundadırlar.
 • Vizesi yenilenmeyen  belgeler iptal edilecektir iptal edilen belgeler yeni müraacat yapılarak alınabilir.
 • Ticari yatlara yapılan sigorta Poliçelerinde Personel ve Yolcu Sayısının belirtilmesi mecburidir.
 • Ticari Yatlarda bulunan mürettebat ve ehliyet yeterlilikleri yatın özelliklerine ve donanımına göre yeterli olması ve muhakkak Yat Sahibi tarafından tasdikli olarak verilmiş “Kaptana Yetki Belgesi” ile yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.
 • Gross Tonilatosu 18,00 den küçük olan Ticari yatların seyri için teknede 1 (BİR) YAT KAPTANI veya 1 (BİR) USTA GEMİCİ personel bulundurulması mecburidir.
 • Gross Tonilatosu 18,00 – 150,00 ARASI olan Ticari Yatların seyri için teknede 1 (BİR) YAT KAPTANI + 1 (BİR) USTA GEMİCİ personel bulundurulması mecburidir.
 • Gross Tonilatosu 150,00 den büyük olan Ticari Yatların seyri için teknede 1 (BİR) YAT KAPTANI + 1 (BİR) USTA GEMİCİ + 1 (BİR) YAĞCI personel bulundurulması mecburidir.
 • Bir ticari yatın kaptanı veya herhangi bir mürettebatından en az birinin mutlaka teknede bulunan seyir ve navigasyon cihazlarının kullanılması ile ilgili “Telsiz Ehliyeti” sahibi olması gerekmektedir
 • Ticari Yatların yılda bir kez DENİZ SÖRVEYİNİN 2 yılda bir kez KARA SÖRVEYİNİN ve 5 yılda bir kez de ŞAFT SÖRVEYİNİN yapılması gerekmektedir.
 • İSTANBUL’da bulunan Ticari Yatların Denize Elverişlilik Belgesi işlemlerinin yapılabilmesi için İstanbul Liman Başkanlığının anlaşmalı olduğu GSVP ( GEMİ SANAYİ VERİ TABANI ) şifresi olan bir ÇEKEK SAHASINDA KARAYA ÇIKARILMASI Tekne nerede karaya çekilecek ise GSVP şifresinin olup olmadığının sorulmasına dikkat edilmelidir.
 • Türk bayraklı TİCARİ YATLARIN 28.04.2010 tarih ve 27565 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğ uyarınca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından Gezinti ( Tenezzüh ) Gemileri için  “ DENİZ TURİZMİ ARAÇLARI TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ  “ alınması uygulaması başlamıştır. Sınıfı ticari yat olan bütün yatların ve yolcu gemilerin “DENİZ TURİZMİ ARAÇLARI TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ“ almaları 03.2012 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilmiştir. Bu belgeyi almayan deniz araçlarına sefer izni verilmemektedir.
 • Ticari yatta bulunan / bulunacak olan alkollü içecekler için AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ alınması ve bu belgenin sürekli yatta bulundurulması gerekmektedir. Sahil Güvenlik Botları sınıfı Ticari yat olan deniz araçlarında AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ olup olmadığını kontrol etmektedir.
 • Ayrıca ticari teknelerde bulunması gereken belgeler :
 • 50 Net Gross ve Üzeri Ticari Yatlar için Asgari Emniyet Belgesi
 • 24 Mt. yada 150 Gross ve üzeri ticari yatlar için Yükleme Sınırı Belgesi

AYRICA:

10 Mt. ve üzeri İstanbul boğazında çalışan veya seyir eden tüm ticari yatların AIS Cihazının bulunması ve telsiz ruhsatnamelerine işlenmiş olması gerekmektedir.

Yabancı Bayraklı Yatların Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Kanun Düzenlemesi

Yabancı bayraklı yatların, Türk bayrağına geçmesi kapsamında çıkması beklenen kanun ile ilgili tasarı mecliste kabul edilmiştir.

Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak ,

Kanunun uygulanabilmesi için Maliye Bakanlığının tebliği ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uygulama yönetmeliği ,Ulaştırma Bakanlığının ​yat tescil yönetmeliğinin yayınlanması gerekmektedir.

Yukarıda bahsi geçen yönetmeliklerin çıkması ve uygulanmaya başlanması büyük bir ihtimalle Mart ayını bulacaktır.

Bu tarihte tarafımızca tarafınıza detaylı bilgiler verilecektir.

Tarafınıza detaylı bilgi verilebilmesi için mevcut güncel yat tescil belgelerinizin ;

1 – Yat Tescil Belgesi  ( Yacht Reqistry Certificate )

2 – Telsiz Ruhsatı   ( Radio License )

3 – Transit Log Belgesi ( En Son Alınan )

4 – Yabancı Şirket Ortaklık Belgesi gibi belgelerinin birer suretinin e-mail ortamında tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Resmi Gazetede yayınlanan Kanun Metni  için tıklayınız.

Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Zorunluluğu

Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen madde ile ”Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli bulunan ve Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticari veya özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarının malikleri veya işletenlerine, Denizcilik Müsteşarlığınca liman başkanlıklarında oluşturulacak ‘bağlama kütüğüne’ gemi, deniz ve iç su araçlarını kaydettirmek zorunluluğu” getirildi.

Bağlama kütüğünün tutulmasında limanlarda liman başkanı, bir liman başkanlığının yetki alanı içinde bulunmayan iç sulardaki iç su araçlarının kayıtlarından da ilgili mevzuatına uygun olarak belediye başkanlıkları sorumlu olacak. İç sularda hangi belediyenin yetkili olacağı yönetmelikle belirlenecek ve yetkili belediyeler bir ay içinde kütükle ilgili teşkilatını kuracak.

Kayıt için başvuru, mevcut gemi, deniz ve iç su aracı için bu kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 30 Haziran 2009 tarihinden itibaren 6 ay, yeni kayıt altına alınacak veya kayıt değişikliği yapılacak gemi, deniz ve iç su aracı için iktisap tarihinden itibaren 1 ay içerisinde malik veya işleteni tarafından yazılı olarak yapılacak.

Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmeler ilgili liman veya belediye başkanlıkları huzurunda yapılacak, aksi takdirde sözleşme geçersiz olacak.

Yabancı uyruklu gerçek kişilere ait ve özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçları, talep ve Denizcilik Müsteşarlığınca uygun bulunması halinde bağlama kütüklerine kaydedilebilecek. Bu şekilde kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçları, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823. maddesi hükümlerine bağlı olmaksızın Türk Bayrağı çekecekler.

Bağlama kütüğüne kayıt edilecek her bir gemi, deniz ve iç su aracı için ruhsatname düzenlenecek ve ruhsatnameler bağlama kütüğünün tutulduğu liman başkanlığı veya belediye tarafından geçerliliği 1 yıl olmak üzere her yıl vize edilecek. Süresinde vize edilmeyen ruhsatnameler geçersiz olacak. Ruhsatname ve bunların vizeleri, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede belirtilen harca tabi tutulacak.

Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su aracının maliki ve işletenine, tescil edilmemesi nedeniyle tahsil edilemeyen ruhsat ve vize harç tutarının iki katı idari para cezası verilecek ve bu gemi, deniz ve iç su araçlarına, denizcilik mevzuatına göre verilmesi zorunlu belgeler düzenlenmeyecek, liman veya iç su dahilinde bile olsa sefere çıkmasına izin verilmeyecek. İdari para cezaları liman başkanlıkları ve belediyeler tarafından verilecek ve idari para cezaları bir ay içerisinde ödenecek.

Deniz turizmi araçların turizm işletme belgesi

27565 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği’nin 37nci maddesi uyarınca bütün Türk Bayraklı Ticari Deniz Araçları “Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir.

Turizm İşletme Belgesi almayan Ticari Deniz Araçları mevcut faaliyetlerini gösteremeyecek ve Liman Başkanlıklarından işlem yaptıramayacaklardır.

Bu belge için her yılın ocak ayında faaliyet raporları düzenlenerek vize işlemleri yapılmaktadır.

“Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi” almayan yat sahipleri, ayrıntılı bilgi ve istenen evraklar için bizim ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatör Ehliyetleri

Yeni alacak olduğunuz AMATÖR Ehliyet ile KISA MESAFE Telsiz ehliyet Başvuru ve takibini http://gss.gasm.gov.tr/ adresinden yapabilirsiniz.

DUYURU – 1              :

Amatör 08.05.2014 tarihli, 28994 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkındaki Yönetmelik” ile 08.05.2014 tarihinden sonra Amatör Denizci Belgesi almak isteyenlere Uzaktan Eğitimlerini tamamlama zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu eğitim ades.udhb.gov.tr adresinden verilmektedir.

Kısa Mesafeli Telsiz Operatörü (KMT) başvurularında uzaktan eğitim zorunluluğu yoktur.

DUYURU – 2              :

Randevuların alınması ve değiştirilmesi hakkında 15 Şubat 2015 tarihinden itibaren, Sınav Salonlarımızda bilgisayar ortamında yapılmakta olan GSS (Zabitan Sınıfı Gemiadamlarının Yeterlik Yükseltme Sınavı), STCW Değerlendirme ve Amatör Denizcilik Sınavları (ADB / KMT) için alınan randevuların değiştirilmesi ve / veya iptal edilmesi, alınan randevu tarihinden 2 (iki) gün önceki günün saat 24:00’ ına kadar gerçekleştirilebilecektir. Adaylarımızın bu konuda dikkat etmesi gerekmektedir.

GEMİADAMLARI SINAV MERKEZİ (GASM) 

Adres             :           Ziya Kalkavan Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi,
Yıldız Mah. Çırağan Cad. No:34 Beşiktaş /İSTANBUL TÜRKİYE
Telefon          :           +90 (212) 258 60 90
Faks               :           +90 (212) 258 60 80
Web               :           http://gss.gasm.gov.tr/

 

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 

Adres             :           Hakkı Turayliç Caddesi No:5
                                    Emek / ANKARA – TÜRKİYE
Telefon          :           +90 (312) 203 10 00 (Santral)
Web               :           http://www.udhb.gov.tr

Transit Log Sertifikalarındaki Uygulamalar

2013 tarihi itibariyle Transit Log sertifikalarının düzenlenmesi için tekne sigortalarının ibrazı mecburidir. Sigorta poliçesi olmayan veya süresi geçmiş olan Türk veya Yabancı bayraklı yatlar Transit Log Belgesi işlemi yaptırabilmesi için ilk önce Sigorta Poliçesi yaptırmaları / yenilemeleri gerekmektedir.

Türk Limanlarındaki Yabancı Bayraklı yatlar sadece T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli Yat limanlarında konaklama ve kışlama yapabilirler. Dolayısıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli Yat limanları dışında bulunan yatların Transit Log Belgesi işlemleri yapılamamaktadır.

Yabancı bayraklı yatların Transit Log Belgesi işlemlerinde Yapımcı Sertifikası gibi teknenin İnşa yeri ve yılını gösteren bir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Amerikan bayraklı teknelerin Transit Log Belgesi işlemlerinde 2017 Yılı Yat Tescil Belge (Register) asıllarının mutlaka ibraz edilmesi gerekmektedir. 2017 Yılı vergileri ödenerek işlemleri yapılmamış tekneler Liman, Gümrük ve Sigorta işlemlerini yaptıramazlar.

NOT: Transit Log Belgeleri yapıldığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl geçerlidir. Süresi geçen belgeler ile Türk Limanlarında seyir yapamaz ve bu süre zarfında sigorta poliçeleri geçersiz sayılır.

Türk Limanlarında Mavi Kart Uygulaması

Liman dışı sefer yapan bütün yolcu gemileri, 150 groston ve üstündeki petrol tankerleri ile 400 groston ve üstündeki diğer gemilerin yapmaları gereken atık verme yükümlülüklerinin  etkin olarak takibini sağlamak maksadıyla “Gemi Atık Takip Sistemi”(GATS) oluşturulmuş ve 2011/2 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve Kontrolü Genelgesi yayınlanmıştır. Bu sistemle gemilerin atık verme talepleri, atık alım yükümlülerince atıkların alınması, atık kabul tesislerinde depolanması ve bertarafa gönderilmesi aşamasında yapmaları gereken bildirimlerin elektronik ortamda veri girişinin ve kontrolünün sağlanması amaçlanmıştır.

Mavi Kart Sistemi ise yukarıda GATS içerisinde sayılan gemiler dışında atık üretecek donanıma sahip bütün gemiler, atık alım hizmeti veren balıkçı barınakları, yat limanları, çekek yerleri ve buna benzer kıyı tesisleri ile kara ile bağlantısı olmayan yüzer tekne bağlama yerleri ve buna benzer platformlara gelen gemilere uygulanacak olan atık alım hizmetinin takibini sağlamak maksadıyla oluşturulmuştur. Mavi Kart Sistemi Projesi “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin” Ek-5’inde yer alan “Atık Transfer Formu” ile atık alım işlemleri yürütülen deniz araçlarından atık alma ve bu atıkların takibi sürecinin daha kolay ve hızlı bir şekilde yürütülmesi maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulmuştur. Mavi Kart Sistemi‘nin oluşturulması ve sistemin uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşlarca yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar, 2013/12 sayılı Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi ile belirlenmiştir.

Mavi Kart Sistemi kapsamında Mavi Kartın temini ile ilgili hususlar ve atık alım noktaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tanıtım broşüründe belirtilmektedir. Broşür için tıklayınız… 

MAVİ KART DENETİMLERİ

GATS Sistemi kapsamı dışında kalan yatlar, balıkçı gemileri, tekneler ve diğer tüm gemilerin atıklarına ilişkin çevre mevzuatı ve uluslararası kurallar gereğince tutulması gereken tüm bilgi, belge ve elektronik atık takip sistemlerinin tutulmadığının tespit edilmesi durumunda, Çevre Kanunu’nun 20 nci maddesinin (g) bendine göre idari yaptırım uygulama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi ile Başkanlığımıza devredilmiştir.

İstanbul deniz sınırları içerisinde yukarıda özellikleri belirtilen deniz araçlarına ait “Atık Transfer Formu” ve “Mavi Kart” denetimleri Müdürlüğümüz deniz kirliliği denetim ekipleri tarafından yapılmakta olup atık verdiğine dair gerekli bildirimlerini yapmadığı tespit edilen deniz araçları ilgililerine belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin (g) bendindeki “12 nci maddede öngörülen  bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.”hükmü gereğince idari para cezası verilmektedir. Söz konusu maddede yer alan idari para cezası miktarı, her yıl sonunda Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranları ile revize edildiğinden 2016 yılı içerisinde 12.267,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yabancı bayraklı yatlar için transit yakıt işlemleri

Yabancı Bayraklı Yatlar için Transit Yakıt işlemleri hizmetlerini İstanbulLimanından sonra İzmir, Çeşme, Didim, Kuşadası, Bodrum, Datça,Marmaris, Göcek ve Fethiye Limanlarında da vermeye başladık.

Bilindiği üzere Transit Yakıt uygulamasından Yurt dışına çıkış yapacak olan Yabancı Bayraklı Yatlar ve Gemiler faydalanabilir.

Transit Yakıt alacak olan Yatların Transit Log Belgesi ile Yurt dışı çıkış işlemleri yapması gerekmektedir.

Türkiye genelinde Marine Dizel ve Euro Dizel olarak 2 farklı yakıt sağlanmaktadır. Bunların tedariği farklı limanlardan yapılmaktadır. İstanbul’ da sadece Marine Dizel dağıtımı yapılırken güney sahillerinden hem Marine Dizel hem de Euro Dizel tedarik edilebilir.

Alınan Transit yakıtın MUTLAKA YURT DIŞINDA kullanılması gerekmektedir. Bu sebeple Türkiye’den çıkış yaptıktan sonra gidilen yurt dışı limanından resmi giriş – çıkış işlemleri yapılması gerekmektedir. Eğer tekne tekrar Türk Limanlarına giriş yapacak ise alınan Transit yakıtın yurt dışında tamamen tüketilmiş olması ve yurda giriş esnasında yatın yakıt deposunda transit yakıtın kalmamış olması gerekmektedir. Eğer tekne tekrar Türk Limanlarına girişi sırasında üzerinde transit yakıt var ise bulunduğu miktar kadar o yakıtın vergisini, ödemek zorundadır.